• slide
  • slide
  • slide
  • slide

LOPENDE ACTIVITEITEN PER 15 MAART 2018.

SIGT geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies bij zowel door de gemeente als door andere overheids- en particuliere instellingen geïnitieerde projecten m.b.t.  vergroting van toegankelijkheid, zelfstandigheid en mobiliteit voor mensen met beperkingen. Op dit moment zijn bestuursleden bij de volgende projecten resp. activiteiten betrokken:

- Den Burg Centrum (Groeneplaats)

 (toegankelijkheid algemeen;  parkeerplaatsen voor mindervaliden;  openbaar toilet; liftvoorziening appartementengebouw)

- Den Burg Oost / Buurtskap De Tuunen

(toegankelijkheid; parkeervoorzieningen)

- Den Burg Zuid

(parkeervoorzieningen)            

- Nieuwe Sporthal

(voorzieningen voor bezoekers en sporters met beperkingen)

- Aanpassingen bij  ’t Horntje

(parkeerplaatsen; hellingbaan uitkijkpunt Mokbaai)

- Aanpassing hekken Natuurgebieden

(zonder hulp openen van hekken; overleg met SBB)

- Aanpassingen website VVV

(toegankelijkheid voor mensen met beperkingen vergroten)

- Bezoekerscentrum Waal en Burg

(Worden door Natuurmonumenten in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen)

- Herinrichting Kop van Zuid / De Koog

(Worden door projectleiding op korte termijn over plannen geïnformeerd, zodat advies kan worden uitgebracht)

 

(voor vragen en/of nadere informatie Info@sigttexel.nl)