• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

Over SIGT

SIGT (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) is een organisatie die de belangen van gehandicapten op Texel behartigt. Vraaggestuurde zorg krijg steeds meer aandacht.

Voor de donateurs ons bankrekeningnummer is: NL32 RABO 0174 8185 05

LOPENDE ACTIVITEITEN van SIGT

Bestuur

De Bestuursleden zetten zich volledig belangeloos in voor SIGT en ontvangen derhalve

geen vergoeding.

Voorzitter Gerard Kruithof Schoolstraat 5 1794 AS Oosterend
Secretaris Hanneke Pothoven Schoolstraat 4 1794 AS Oosterend
Penningmeester Huub Burgers Amaliaweg 13 1797 SW Den Hoorn
Bestuurslid Judith Sanders Korfbaeck 7 1791 TE Den Burg
Bestuurslid Marian Hoven Verlorenkost 8 1794 BA Oosterend
Bestuurslid Rob van Damme Schilderend 124 1791 BK Den Burg
Bestuurslid Joop Steenvoort Distelvlinder 65 1791 TN Den Burg
Bestuurslid vacant      
         

Doelstellingen en beleidsplan SIGT 2021/2022

- Voornaamste doelstelling:

voortdurend optimaliseren van de toegankelijkheid op het eiland Texel, in de breedste zin van het woord, zodat mensen met beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Het daarvan afgeleid beleid richt zich op:

Frequent (tenminste 3-maandelijks) overleg met de gemeente Texel en wel met beleidsmedewerker sociaal domein en medewerker ontwikkeling team gemeentewerken, alsmede eventueel de verantwoordelijk wethouder over de beleidsontwikkeling, alsmede over de gemeentelijke ondersteuning om bij belangengroepen (winkeliers, horeca, etc.) de toegankelijkheid op de agenda te krijgen.
Het regelmatig schouwen van o.a. de bestaande bestrating in wijken en verdere openbareruimtes met de medewerker ontwikkeling, die tot concrete verbeteringen leiden.
Via een zetel deelname aan het overleg binnen de Adviesraad Sociaal Domein.
Overleg met SBBTexel, Natuurmonumenten Texel, Hoogheemraadschap, etc. over verbetering van de toegankelijkheid van natuurgebieden, paden en uitkijkpunten.
Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan (gemeentelijke) projectleiders, architecten, aannemers bij nieuwbouw, zoals De Tuunen, Groeneplaats, herinrichting centrum, sporthal, etc.
Het handhaven van de inzet van elektrische strandstoelen bij de strandpalen 17 en 28 tegen kostprijs. Proef van 6 maanden met E-Wombat, die eventueel de afgeschreven Cadweazle’s moet vervangen, de proef is mislukt. Hiertegenover staat dat na een intensief onderzoek wij 1 Terrain Hopper hebben besteld en een actie begonnen zijn om fondsen te genereren voor een 2de Terrain Hopper. Onderzoek naar een uitbreidingsmogelijkheid bij paal 15 of 12.
Plan uitwerken voor deelname aan de app “ongehinderd”.  Hiervoor is eenmalig € 10.000 nodig, terwijl het jaarlijks abonnement ca. €1.000 bedraagt. Zodra plan is uitgewerkt moeten er sponsoren worden benaderd.
Ter ondersteuning van de diverse activiteiten voortdurend alert zijn op mogelijkheden om sponsorgelden te verwerven. Dit om de continuïteit van het project met de elektrische strandstoelen te waarborgen.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

SIGT heeft de ANBI status.
RSIN  819300585

Dit betekent:
Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI.

Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Lees meer op de ANBI pagina

1ad20cb6cd1f6a78433e2599cf6ff379_f64.png

Screenprint bij belastingdienst.nlSIGT bij belasting.jpg