• slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Link naar het Standaardformulier publicatieplicht (ANBI algemeen)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

SIGT is aangemerkt als ANBI en heeft daarmee de ANBI status. 
RSIN :  819300585

Dit betekent: 
Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. 

Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een organisatie die de ANBI status heeft, zoals SIGT. (Zowel voor de particulier als voor een bedrijf)

Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

1ad20cb6cd1f6a78433e2599cf6ff379_f64.png

Screenprint bij belastingdienst.nlSIGT bij belasting.jpg

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

 

 

 

Financieel overzicht SIGT 2023    
Financieel overzicht SIGT 2022    
Financieel overzicht SIGT 2021

 

 
Financieel overzicht SIGT 2020    
Financieel overzicht SIGT 2019    
Financieel overzicht SIGT 2018    
Financieel overzicht SIGT 2017    
Financieel overzicht SIGT 2016    
Financieel overzicht SIGT 2015    
     

 

Link naar het Standaardformulier publicatieplicht (ANBI algemeen)