• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto: Henk Cornelissen Tx-dit-Weekend

 • slide

  Foto: Henk Corelissen Tx-dit-Weekend

2023-03-20_Finacieel overzicht 2022.pdf

TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2022:

Wij (SIGT) zijn een instelling zonder winstoogmerk.

Wij komen op voor mensen met een beperking/handicap op Texel.

Wij hebben de elektrische strandrolstoel op Texel zodat iedereen met een beperking van het strand van Texel kan genieten.

Deze stoelen verhuren wij voor een lage huurprijs zodat wij met de baten de kosten dekkend kunnen houden mede dankzij onze sponsoren.

De kosten van het afgelopen jaar zijn hoger geweest dan de huur opbrengsten. Dit kunnen we gelukkig opvangen door onze sponsoren.

De huur opbrengst van de elektrische rolstoelen over het jaar 2022 was € 8.470,00 maar daar tegen over hebben we onderhoud, verzekering en afschrijving van de stoelen dit was totaal:      €  10.740,70.    

2022 had dus een nadelig saldo van € 241,21   

Voor drie jaar hebben we met een 3-tal sponsoren een 3 jarig contract vast gelegd tot 2024, dit is belangrijk voor ons om de baten tegenover de kosten dekkend te houden. 

Onze web-site is belangrijk voor onze doelgroep zodat ze kunnen zien waar wij mee bezig zijn en waar men de elektrische strandrolstoel kan huren. Dit doen wij ook op Facebook!

Wij hebben 6 maal een vergadering gehad met het bestuur van SIGT 

Daarnaast hebben wij overleg gehad met de Gemeent Texel o.a. over het gemeentelijke beleid voor iedereen met een beperking waar het belangrijkste was de Openbare Ruimte/ Openbare gebouwen.         

Verder overleg gehad met HHNK en Staatsbosbeheer over de toegankelijkheid van de natuurpaden op Texel. Hier is het bestuur actief mee bezig om voor onze doelgroep Texel toegankelijk te houden en waar nodig te verbeteren .

SIGT

 • Telefoonnummer: 0222 318993
 • K.v.K. 37119650
 • RSIN/Fiscaal nummer: 819300585
 • Bank rekening: NL32 RABO 0174 8185 05
 • E-mail: info@sigttexel.nl
 • Adres Secretariaat: Schoolstraat 4, 1794 AS
 • Plaats: Oosterend, Texel