• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto: Henk Cornelissen Tx-dit-Weekend

 • slide

  Foto: Henk Corelissen Tx-dit-Weekend

Finncieel overzicht SIGT 2019

SIGT Inkomsten 2019 Uitgaven  
         
Cadweazle verhuur € 6.190,15   Huur Wombat € 1.090,00
Sponsoring € 1.790,00   Verzeker Interpolis € 1.324,59
Subsidie Gemeente € 2.100,00   Kosten bank € 119,39
Retour Interpolis  € 37,02   Website € 275,88
SIGT rek.nr van ING € 3.716,35   Garage Dros € 1.947,01
Rabobank Club actie € 392,36   Vergaderruimte Buureton € 168,60
Rabobank Sponsoring € 5.500,00   Diversen € 403,77
      Onderdelen Offroad € 4.386,36
      Afschrijving Cadweazle € 4.400,00
Totale inkomsten € 19.725,88   Totale uitgaven € 14.115,60
         
Positief € 5.610,28      
         

 

TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG:

Wij (SIGT) zijn een instelling zonder winstoogmerk.

Wij komen op voor mensen met een beperking/handicap op Texel.

Wij hebben de elektrische strandrolstoel op Texel zodat iedereen met een beperking van het strand van Texel kan genieten.

Deze stoelen verhuren wij voor een lage huurprijs zodat wij met de baten de kosten dekkend kunnen houden mede dankzij onze sponsoren.

De kosten van het afgelopen jaar zijn hoger geweest dan de huur opbrengsten. Dit kunnen we gelukkig opvangen door onze sponsoren.

De opbrengst van de elektrische rolstoel over het jaar 2019 was € 6.190,50 maar daar tegen over hebben we onderhoud, verzekering en afschrijving van de stoelen dit was totaal: €7.657,96

Afgelopen jaar hebben we de Wombat voor een half jaar op proef gehad maar helaas was deze niet geschikt voor het Texelse strand mede vanwege te steile hellingen.

Na 8 jaar zijn we bezig met twee nieuwe elektrische strandrolstoelen aan te schaffen door sponsoring aangezien de kosten en de betrouwbaarheid van de huidige erg onzeker is. Daarom zijn wij bezig om sponsoren te zoeken waar we in 2019 mee begonnen zijn (zie financieel overzicht}.

Voor drie jaar hebben we met een 3 tal sponsoren een 3 jarig contract vast gelegd tot 2021, dit is belangrijk voor ons om de baten tegenover de kosten dekkend te houden.

Onze web-site is belangrijk voor onze doelgroep zodat ze kunnen zien waar wij mee bezig zijn en waar men de elektrische strandrolstoel kan huren. Dit doen wij ook op Facebook!

Wij hebben vorig jaar 7 maal een vergadering gehad met het bestuur van SIGT.

Daarnaast hebben wij overleg gehad met o.a. over her gemeentelijke beleid voor iedereen met een beperking waar het belangrijkste was de Openbare Ruimte/ Openbare gebouwen.       

Verder overleg gehad met H.H.N.K. en Staatsbosbeheer over de toegankelijkheid van de natuurpaden op Texel.

Hier is het bestuur actief mee bezig om voor onze doelgroep Texel toegankelijk te houden en waar nodig te verbeteren zie het beleidsplan 2019-2020.

SIGT

 • Telefoonnummer: 0222 318993
 • K.v.K. 37119650
 • RSIN/Fiscaal nummer: 819300585
 • Bank rekening: NL32 RABO 0174 8185 05
 • E-mail: info@sigttexel.nl
 • Adres: Schoolstraat 5, 1794 AS
 • Plaats: Oosterend, Texel