• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto: Henk Cornelissen Tx-dit-Weekend

 • slide

  Foto: Henk Corelissen Tx-dit-Weekend

Financieel overzicht SIGT 2016

SIGT

Inkomsten

2016

    Uitgaven

 
         

Subsidie  2016 *

 €    645,00

 

Verg leden Hotel Den Burg

 €   201,00

Donateurs Cadweazle

 €      17,00

 

Bankkosten

 €   139,81

 

   

Website kosten

 €   465,85

     

Cadweazle

 €   138,16

     

Algemene kosten

 €     42,35

     

Schouwen

 
     

Advertenties

 
         
         
         
         

Totaal inkomsten

 €   662,00

 

Totaal uitgaven

€    987,17

         
         

 Negatief Saldo

 € -325,17

     

 

* Subsidie 2016 voor de laatste keer

   

SIGT

 • Telefoonnummer: 0222 318993
 • K.v.K. 37119650
 • RSIN/Fiscaal nummer: 819300585
 • Bank rekening: NL07 INGB 0000 8951 07
 • E-mail: info@sigttexel.nl
 • Adres: Schoolstraat 5, 1794 AS
 • Plaats: Oosterend, Texel

Onze bestuurssamenstelling 2016:

Voorzitter:

 

 

 

 

Secretaris:

 

 

 

 

Penningmeester:

Gerard Kruithof

Schoolstraat 5

1794 AS

Oosterend

Bestuurslid:

Dirk Westerlaken

Kogerweg 134

1791 MK

Den Burg

Bestuurslid:

Henriëtte den Ouden

Ruyslaan 25

1796 AD

De Koog

Bestuurslid:

Hanneke Pothoven

Schoolstraat 5

1794 AS

Oosterend

Bestuurslid:

Rob van Damme

Schilderend 124

1791 BK

Den Burg

Bestuurslid:

Joop Steenvoort

Maricoweg 3a

1791 MD

Den Burg

Onze doelstelling

Onze Stichting heeft tot doel het gehandicaptenbeleid (WMO) van de gemeente Texel dusdanig te beïnvloeden, dat gelijkwaardig burgerschap voor mensen met een beperking mogelijk is.

Vraag gestuurde zorg krijgt steeds meer aandacht in het denken en doen van de zorgsector en het is van essentieel belang dat ervaringsdeskundigen, burgers die zorg nodig hebben en vragen, hun visie en vraag op het gehandicaptenbeleid duidelijk en krachtig naar voren brengen.

Speerpunten van de SIGT hebben bijna allemaal te maken met toegankelijkheid van ons Eiland.

Wij streven ernaar om mensen met een beperking overal op Texel zo goed als mogelijk te bedienen.

De SIGT houdt zich ook bezig met beleid. Gehandicapten met individuele vragen, b.v. inzake rechtshulp, worden verwezen naar de Algemeen Nederlands Gehandicapten Organisatie (A.N.G.O.) of naar de Gehandicaptenraad.