• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto: Henk Cornelissen Tx-dit-Weekend

 • slide

  Foto: Henk Corelissen Tx-dit-Weekend

Financieel overzicht 2020

SIGT   Inkomsten 2020     Uitgaven
             
Cadweazle verhuur 6.676,00   TerrainHopper 44.565,36
Sponsoring TerrainHopper 32.510,25   Verzeker Interpolis    2.052,42
Jaarlijkse Sponsoren 1.760,00   Kosten bank      116,36
Eigenvermogen SIGT 13.944,69   Website      275,88
Rabobank Club actie  168,35   Vergaderruimte Buureton        50,40
        Revisie 2 Cadwaezles     2.725,00
        Algemene kosten    456,13
        Onderdelen Offroad      417,74
        Afschrijving Cadweazle    4.400,00
Totale inkomsten  55.059,29   Totale uitgaven   55.059,29
             

TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG:

Wij (SIGT) zijn een instelling zonder winstoogmerk.

Wij komen op voor mensen met een beperking/handicap op Texel.

Wij hebben de elektrische strandrolstoel op Texel zodat iedereen met een beperking van het strand van Texel kan genieten.

Deze stoelen verhuren wij voor een lage huurprijs zodat wij met de baten de kosten dekkend kunnen houden mede dankzij onze sponsoren.

De kosten van het afgelopen jaar zijn hoger geweest dan de huur opbrengsten. Dit kunnen we gelukkig opvangen door onze sponsoren.

De huur opbrengst van de elektrische rolstoelen over het jaar 2020 was € 6.676,- maar daar tegen over hebben we onderhoud, verzekering en afschrijving van de stoelen dit was totaal: €  6.870,16.       

Na 9 jaar hebben we twee nieuwe elektrische strandrolstoelen (Terrainhopper) aan kunnen schaffen door sponsoring van diverse instellingen. Twee van de Cadweazle`s hebben we laten reviseren zodat ze weer ingezet kunnen worden.

In 2020 zijn twee Cadweazle`s gereviseerd voor een bedrag van € 2.725,-

Voor drie jaar hebben we met een 3 tal sponsoren een 3 jarig contract vast gelegd tot 2024, dit is belangrijk voor ons om de baten tegenover de kosten dekkend te houden. 

Onze web-site is belangrijk voor onze doelgroep zodat ze kunnen zien waar wij mee bezig zijn en waar men de elektrische strandrolstoel kan huren. Dit doen wij ook op Facebook!

Wij hebben 6 maal een vergadering gehad met het bestuur van SIGT waarvan 5x online wegens Corona.

Daarnaast hebben wij overleg gehad met de Gemeent Texel o.a. over het gemeentelijke beleid voor iedereen met een beperking waar het belangrijkste was de Openbare Ruimte/ Openbare gebouwen.         

Verder overleg gehad met H.H.N.K. en Staatsbosbeheer over de toegankelijkheid van de natuurpaden op Texel. Hier is het bestuur actief mee bezig om voor onze doelgroep Texel toegankelijk te houden en waar nodig te verbeteren zie het beleidsplan 2020-2021.

SIGT

 • Telefoonnummer: 0222 318993
 • K.v.K. 37119650
 • RSIN/Fiscaal nummer: 819300585
 • Bank rekening: NL32 RABO 0174 8185 05
 • E-mail: info@sigttexel.nl
 • Adres: Schoolstraat 5, 1794 AS
 • Plaats: Oosterend, Texel