• slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto :  SIGT

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto : Evalien Weterings

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto Bertil van Beek  RABO-bank

 • slide

  Foto: Henk Cornelissen Tx-dit-Weekend

 • slide

  Foto: Henk Corelissen Tx-dit-Weekend

Financieel overzicht SIGT 2018  
ten behoeve van ANBI      
Inkomsten  2018   Uitgaven 2018  
      Vergaderen Bestuur in Buureton €             156,00
Cadweazle verhuur €    7.440,00   Bank kosten €             306,22
Sponsoren €    3.500,00   Web site €             275,88
Donateurs €         15,00   Algemene kosten €             498,83
      Verzekering Cadweazle's €          1.106,64
      Onderhoud Cadwaezle's €          1.741,13
      Afschrijving Cadweazle's €          4.400,00
      Visite kaartjes SIGT €             493,05
Totaal inkomsten €    10.995,00   Totaal uitgaven €          8.997,75
         
Positief Saldo €      1.977,25      

Toelichting financieel verslag:

Wij (SIGT) zijn een instelling zonder winstoogmerk.

Wij komen op voor iedereen met een beperking/handicap.

Wij hebben de elektrische  strandrolstoel op Texel zodat iedereen met een beperking van het strand van Texel kan genieten.

Deze stoelen verhuren wij voor een lage huurprijs zodat wij met de baten de kosten dekkend kunnen houden mede dankzij onze sponsoren.

De kosten zijn de afgelopen jaren erg hoog geweest, vorig jaar is het mee gevallen.

De opbrengst van de elektrische rolstoel over het jaar 2018 was € 7.440,- maar daar tegen over hebben we onderhoud, verzekering  en afschrijving van de stoelen dit is totaal:                € 7.347,46.

Voor drie jaar hebben we met een 3 tal sponsoren een 3 jarig contract vast gelegd tot 2020, dit is belangrijk voor ons om de baten tegenover de kosten dekkend te houden. 

We zijn op dit moment bezig om een nieuwe strandrolstoel aan te schaffen, deze huren we nu met de optie van een huur-koop contract aangezien de stoelen door slijtage vervangen moeten worden. 

Onze web-site is belangrijk voor onze doelgroep zodat ze kunnen zien waar wij mee bezig zijn en waar men de elektrische strandrolstoel kan huren.

Wij hebben vorig jaar 8 maal een vergadering gehad met het bestuur van SIGT.

Door dat we met vele instellingen te maken heeft SIGT visitekaartjes aangeschaft.

Hier is het bestuur actief mee bezig om voor onze doelgroep Texel toegankelijk te houden en waar nodig te verbeteren zie het beleidsplan 2019-2020..

SIGT

 • Telefoonnummer: 0222 318993
 • K.v.K. 37119650
 • RSIN/Fiscaal nummer: 819300585
 • Bank rekening: NL32 RABO 0174 8185 05
 • E-mail: info@sigttexel.nl
 • Adres: Schoolstraat 5, 1794 AS
 • Plaats: Oosterend, Texel

Onze bestuurssamenstelling 2018:

Voorzitter:

vacant

 

 

 

Secretaris:

vacant

 

 

 

Penningmeester:

Gerard Kruithof

Schoolstraat 5

1794 AS

Oosterend

Bestuurslid:

Dirk Westerlaken

Kogerweg 134

1791 MK

Den Burg

Bestuurslid:

Henriëtte den Ouden

Ruyslaan 25

1796 AD

De Koog

Bestuurslid:

Hanneke Pothoven

Schoolstraat 5

1794 AS

Oosterend

Bestuurslid: Judith Sanders Korfbaeck 7 1791 TE Den Burg
Bestuurslid: Huub Burgers Amaliaweg 13 1797 SW Den Hoorn

Bestuurslid:

Rob van Damme

Schilderend 124

1791 BK

Den Burg

Bestuurslid:

Joop Steenvoort

Distelvlinder 65

1791 TE

Den Burg

Onze doelstelling

Onze Stichting heeft tot doel het gehandicaptenbeleid (WMO) van de gemeente Texel dusdanig te beïnvloeden, dat gelijkwaardig burgerschap voor mensen met een beperking mogelijk is.

Vraag gestuurde zorg krijgt steeds meer aandacht in het denken en doen van de zorgsector en het is van essentieel belang dat ervaringsdeskundigen, burgers die zorg nodig hebben en vragen, hun visie en vraag op het gehandicaptenbeleid duidelijk en krachtig naar voren brengen.

Speerpunten van de SIGT hebben bijna allemaal te maken met toegankelijkheid van ons Eiland.

Wij streven ernaar om mensen met een beperking overal op Texel zo goed als mogelijk te bedienen.

De SIGT houdt zich ook bezig met beleid. Gehandicapten met individuele vragen, b.v. inzake rechtshulp, worden verwezen naar de Algemeen Nederlands Gehandicapten Organisatie (A.N.G.O.) of naar de Gehandicaptenraad.